BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry:

 • rejestr kontroli
 • rejestr zarządzen dyrektora

Ewidencje:

 • wydawanie legitymacji szkolnych
 • wydawanie legitymacji służbowych
 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły
 • ewidencja czasu pracy
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm). Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom upoważnionym na ich wniosek. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentu, może składać podanie pisemne, pocztą elektroniczną lub osobiście. Podanie oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 29 września 2000 (Dz. U. nr 86, p. 960 z poźn. zm. art. 2) nie podlegają opłacie skarbowej. Sporządzone zaświadczenia lub kserokopie dokumentów wysyłane są pocztą lub można je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły.


osoba odpowiedzialna za treść: Anna Janas, dnia: 2012-12-12
utworzony: 12-12-2012 / modyfikowany: 12-12-2012
wprowadził(a): Anna Janas
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie 2019, kontakt: sp37chorzow@op.pl