BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowie ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dotyczące zapisu dzieci do szkoły będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia oraz wnioski dostępne są w  sekretariacie szkoły. Naukę w klasie pierwszej mogą również rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2012), które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY –  22 lutego 2018r godz. 16.00- 17.00

               ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI  można  zwiedzić szkołę , porozmawiać  z wychowawcami klas I w roku szkolnym 2018/2019

 Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 01 do 16 marca 2018r.

od 13 do 20 kwietnia 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19 do 23 marca 2018r.

od 23 do 27 kwietnia 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26 marca 2018r., godz. 9-ta

30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r.

od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

06 kwietnia 2018r.,

godz. 9-ta

14 maja 2018r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

 

6 kwietnia 2018r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  na tablicy ogłoszeń w szkole

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowie ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 z w Chorzowie przyjmuje wnioski rodziców dzieci z rocznika 2012

AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, którzy chcą kontynuować realizację obowiązku przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 37 w roku szkolnym 2018/2019.

Termin przyjmowania wniosków : do 2 marca 2018r

Wnioski można otrzymać , w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy .

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY –  22 lutego 2018r godz. 16.00-17.00

ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI

KONTAKT
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły czynny  7 – 15

tel. 32 466610

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się

w  terminie: 6 marca 2018r – 20 marca 2018r  poprzez stronę internetową www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz.9.00

do 20.03.2018, godz.15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 07.05.2018, godz.15.00

2

 

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz. 9.00

do 22.03.2018, godz. 15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 08.05.2018, godz. 15.00

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2018, godz. 9.00

 

16.05.2018, godz. 9.00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2018, od godz. 9.00 do 17.04.2018, do godz. 15.00

od 16.05.2018, od godz. 9.00 do 22.05.2018, do godz. 15.00

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2018, godz. 9.00

25.05.2018, godz. 9.00

 

20 kwietnia 2018r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                        na tablicy ogłoszeń w szkole

 

Zapraszamyosoba odpowiedzialna za treść: Anna Janas, dnia: 2018-02-22
utworzony: 22-02-2018 / modyfikowany: 22-02-2018
wprowadził(a): Anna Janas
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie 2018, kontakt: sp37chorzow@op.pl