BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
BUDŻET

 

 

 

Rozdział 80195  -  Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja

 

W trakcie roku szkolnego 2008/2009 dwie szkoły zrealizowały i rozliczyły projekty

w ramach programu Socrates-Comenius z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 37 w okresie rozliczeniowym 2007/2009.

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 rozpoczął realizację dwuletniego projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie”.

Projekt finansowany jest częściowo z budżetu państwa i EFS. Realizacja projektu

w 2009 r. ograniczyła się do wykorzystania środków z EFS w 26,9 % w stosunku do planu.

W trakcie 2009 r. Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 24 i Szkoła Podstawowa Nr 37 rozpoczęły realizację nowych trzyletnich projektów w ramach programu Comenius

z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie się przez całe życie”.

Realizacja planów w części przypadającej na 2009 r. wyniosła 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80195  -  Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja

 

W 2010 r. trzy szkoły realizowały projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe

życie” - Comenius jako kontynuacja z roku poprzedniego: Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 37 i Gimnazjum Nr 1. Plan wydatków został zrealizowany

odpowiednio w 84,9 %, 49,6 % i 90,9 %.

Od miesiąca października nowy projekt podjęła Szkoła Podstawowa Nr 13 i wydatków zrealizowała jedynie w 13,5 %.

W dniach od 13 października do 19 grudnia Gimnazjum Nr 1 zrealizowało nowy

projekt jako wizytę przygotowawczą Grundtvig. Plan wydatków wykonano w 97,8 %.

Projekty w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, które są współfinansowane

przez budżet państwa i EFS realizują: wspólnie pod nazwą „Chcemy być lepsi ”Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 25 i Szkoła Podstawowa Nr 29,

Gimnazjum Nr 8 „Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia” i Zespół Szkół Sportowych Nr 1 zakończył i rozliczył „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów ZSSP Nr 1 w Chorzowie”.

Realizacja planu wydatków w 2010 r. wyniosła:

SP Nr 24       90,1 %

SP Nr 25       94,5 %

SP Nr 29       87,8 %

Gim Nr 8        86,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Janas, dnia: 2012-12-12
utworzony: 13-12-2012 / modyfikowany: 13-12-2012
wprowadził(a): Anna Janas
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie 2019, kontakt: sp37chorzow@op.pl